Exposities
Search
Monday
May212012

GALERIE HOOFFZAAK Presenteert in juni Werk van JOAN de BOT “ARTADESERTA”

 

Het schilderen voorbij, begint……een partituur in kleur, vorm en ritme, een choreografie. Waarom stoppen op het doek?

Textiel, zijden shawls, sierborden en houten objecten.

U bent van harte welkom.

Za. 9 Juni om 16.00 uur een theatrale Opening:

Sanjay Ganpat Dans en Sean Bergin Saxofoon en ukelille.

“South Africa meets India”

Om de hoek, buiten bij Jacob Oliepad 2.

Meer werk kunt u daarna zien in de Galerie, Haarlemmerdijk 54.

hapje/ drankje.

Nieuwe openingsdagen: ZOMERTIJD,  Wo. Do. Vr. 12.00- 18.00 uur

En op afspraak 06 22 43 8660

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« GALERIE HOOFFZAAK presenteert de maand JULI Beelden van LIA en KAREL van VUGT | Main