Exposities
Search
Monday
Jun252012

GALERIE HOOFFZAAK presenteert de maand JULI Beelden van LIA en KAREL van VUGT

 “Creativiteit, Vakmanschap en Duurzaamheid in einem Guss”

Voor meer informatie: www.kunstduurzaam.nl                

U bent van harte welkom op de opening zaterdag 30 juni om 16.00 uur.

Kom op de fiets! (Dat schept een binnenband).


Openingstijden als vanouds: vr, za, zo, 12.00 – 18.00 uur geen maandag en op afspraak 06 22 43 8660

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« MOVING PINK - 28 juli t/m 18 augustus | Main | GALERIE HOOFFZAAK Presenteert in juni Werk van JOAN de BOT “ARTADESERTA” »