Exposities
Search
Monday
Jun252012

MOVING PINK - 28 juli t/m 18 augustus

GEWOON ANDERS!  

MOVING PINK presenteert tijdens de GAY PRIDE WEEK, 28 juli t/m 5 augustus 2012, en daarna t/m zaterdag 18 augustus, op drie clusters in Amsterdam acht tentoonstellingen van foto’s en films van, voor, met en door van bekende en onbekende fotografen uit Midden-Europa, het Midden-Oosten en Nederland. Zij geven een beeld van 'the boy and girl next door'.

De tentoonstellingen laten zien hoe gewoon het ‘anders zijn’ is en hoe de Gay wereld wereldwijd in beweging is. Speciale aandacht zal er worden besteed aan Dames liefde, Transgenders, allochtone en oudere homoseksuelen en pubers. Kortom, veel van wat je anders niet zo snel ziet.

‘Anders zijn’ wordt gepresenteerd in een lichte toonzetting, niet als probleem, met humor als relativerend aspect bij herkenning van soms pijnlijke situaties.

De acht tentoonstellingen vinden plaats op:

Galerie Hooffzaak, Haarlemmerdijk 54

Galerie Amphora, Vinkenstraat 71

Woonzorgcentrum LA Rieshuis/de Rietvinck, Vinkenstraat 185

Galerie W1F!, Nieuwezijds Voorburgwal 371

Nieuwscentrum Athenaeum, Spui 14-16

Stichting Secret Garden, Montelbaanstoren Oudeschans 2

Restaurant Moes, Prins Hendrikkade 142

Drukkerij/ zetterij De Jong, Schippersstraat 11

Met dank aan Pride Photo Award 2012

 
Moving Pink nodigt u uit om tijdens de Gay Pride week een tocht te maken langs de expositie/clusters op de punten van de ongelijkbenige Roze driehoek:  Haarlemmerdijk, Nieuwezijds Voorburgwal en de Montelbaanstoren/Oudeschans.

In overleg met Woonzorgcentrum De Rietvinck zal de documentaire getoond worden 'Villa Avondroze' van Tjarda Hoekstra, over de eerste bejaarde Gay bewoners van het L.A. Rieshuis.

Voor de realisatie maakt Moving Pink gebruik van crowdfunding. Doneer van Harte!

Stichting Altijd Anders Producties
ING 9471129
o.v.v. Moving Pink en naam, adres en tel.nr.

Voor meer informatie:

Marianne van Hooff - 06 22 43 86 60
Jan van Goor - 06 10 85 99 55

Bijgesloten foto is uit Iran gesmokkeld; de echte naam van de Iranese fotografe kan niet bekend worden gemaakt. Haar schuilnaam is Rabta.

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (4)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
 • Response
  Response: More suggestions
  Hooffzaak - Exposities Galerie Hooffzaak - MOVING PINK - 28 juli t/m 18 augustus
 • Response
  Hooffzaak - Exposities Galerie Hooffzaak - MOVING PINK - 28 juli t/m 18 augustus
 • Response
  Response: 5
 • Response

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Opening Moving Pink | Main | GALERIE HOOFFZAAK presenteert de maand JULI Beelden van LIA en KAREL van VUGT »