Exposities
Search
Sunday
Apr282013

zondag 12 mei twee concertjes in de Galerie door 'Fearless Rose'

 

14.30 uur en 17.00 uur. kaartjes a € 7,50 reserveren via e-mail: marjanlinnenbank@planet.nl

"Musicians without Borders" a-capella wereldzang van vijf Dames. 

Repertoir uit alle windstreken   

Zij delen de liefde voor het zingen, en creeren daarmee een open, luisterende en creatieve muzikale performance. De vijf Rozen zingen, dirigeren koren, geven workshops.

Muziek heeft de kracht om te verzoenen en te verbinden.

Het eerst volgende concert na zondag 12 mei, zal zijn in Derry/Londonderry tijdens het festival

'Singing the Bridge'.

De vijf Rozen van Fearless Rose zijn:

Nicoline Snaas, Jodi Gilbert, Marjan Linnenbank, Diana Todria, Laura Hassler.

Meer info: www.musicianswithoutborders.org

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (3)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Juni Gerda van Bockxmeer bijna drie dimensionaal, gemengde technieken gebaseerd op het noordelijke landschap en gevoel "NORDIC PAINTING" | Main | April t/m 26 Mei Nieuwe beelden van Martie van der Loo »