Exposities
Search
Sunday
Nov082015

'Verlichtte poezie' 7 nov. t/m 3 jan 2016

Lichtsculpturen van Gert MerlijnL

Licht, schaduwen kleur bepalen de vorm in een poetische dans. In het verloop van 2 maanden steeds nieuw werk erbij: work in progress

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: vk
    вконтакте

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« JAARLIJKSE HONDENKERSTKAART | Main | 4 okt. Wereld Dierendag: "Raining Dogs" hondenportretten van Renee Klein. 4 okt. - 2 nov. Photoshoot voor honden za. 31 okt en zo.1 nov. 12.00 - 18.00 uur reserveren svp 06 398 38 759 of 06 22 43 8660 »