Exposities
Search
Wednesday
Dec162015

JAARLIJKSE HONDENKERSTKAART

Al negen jaar maken Carol Sluyter en Marianne van Hooff jaarlijks een 'hondenkerstkaart'met honden uit de buurt. Steeds aan de hand van een actueel thema. Bij 'close looking' zal veel duidelijk worden. Naast de honden krijgt de stoet vluchtelingen een plek. ( Waren Maria en Josef ook niet onderweg tijdens een volkstelling/verhuizing?)  Dit keer gekozen voor een zwarte Maria, overspannen op de bank bij de psychiater. Josef weet evenmin wat te doen, de Wijzen uit het Oosten dragen kalachsnikofs, de ronde aarde blijkt een ontvlambare lont te hebben, de kerstengel is blind, alle Shengenlanden vlaggen.

Fijne Kerst, toch

De kaarten kunnen ook nog besteld worden via e-mail: kunst@hooffzaak.nl. Formaat A5, kosten €2 ,-- per stuk             Volgend jaar jubileum : 10 jaar hondenkerst met tijdloos commentaar, afritsbaar en apart op te sturen. Een mooi mooi memorabel hebbeding. 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« | Main | 'Verlichtte poezie' 7 nov. t/m 3 jan 2016 »