Exposities
Search
Friday
Aug022013

augustus: Zomerpresentatie van nieuw werk van Gert Merlijn

Lichtsculpturen die het zonlicht kunnen verdragen. Meer aandacht voor de pure vormgevingen: ontroerende fragiliteit in het ontwerp/ matriaal. Lichteffecten zijn in de avond of komende december optimaal te zien. Kijk ook op de site: info@symbala.nl

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (6)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
 • Response
  Good Site, Continue the useful work. Thanks for your time.
 • Response
  Response: a
  Hooffzaak - Exposities Galerie Hooffzaak - augustus: Zomerpresentatie van nieuw werk van Gert Merlijn
 • Response
  Response: sources tell me
  Hooffzaak - Exposities Galerie Hooffzaak - augustus: Zomerpresentatie van nieuw werk van Gert Merlijn
 • Response
  Response: smash hit cheats
  Hooffzaak - Exposities Galerie Hooffzaak - augustus: Zomerpresentatie van nieuw werk van Gert Merlijn
 • Response
 • Response
  Page not found

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Oktober, de maand van Sylvia Weve, na 3 zilveren penselen nu de GOUDEN PENSEEL | Main | nieuw: Permanente expositie op het Jacob Oliepad, dubbelpaneel van Marianne van Hooff »