Exposities
Search
Thursday
Jun132013

6-30 juli Jit Nieuwenhuis schilderijen

 

Grote olieverf doeken uit Afrika.(200x1.10)

De donkere mens woest en weelderig belicht:

de vechtlust en de vrolijkheid.

Flamboyant geschilderd, met aangrijpende poezie en oogverscheurende beelden.

 

Tekeningen uit Barcelona

5x24 uur avontuur. Continue tekenend, als seismograaf van het dagelijkse leven aldaar.

 

Biënnale van Florence: Prijs voor haar schilderij van de vluchtelingen op Lampeduso.

 

Opening za. 6 Juli van 15.00 – 18.00 uur

Open: vr. za. Zo. 12.00 uur – 18.00 uur

En op afspraak:      0622438660

Haarlemmerdijk 54  Amsterdam

 

 

 

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« nieuw: Permanente expositie op het Jacob Oliepad, dubbelpaneel van Marianne van Hooff | Main | Juni Gerda van Bockxmeer bijna drie dimensionaal, gemengde technieken gebaseerd op het noordelijke landschap en gevoel "NORDIC PAINTING" »